สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2562 เวลา 03:19 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาเรียนรวมมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรม IEP Online และโปรแกรม SET เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิตและพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้ และเพื่อให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานการเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด ๒๔๓ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน แบ่งการอบรมเป็น ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ