สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร


โพสต์โดยคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุลักขณา รักษา

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2562 โดย พงศ์เศรษฐ ห้วยทราย อ่าน 701 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2562 โดย พงศ์เศรษฐ ห้วยทราย อ่าน 527 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2562 โดย พงศ์เศรษฐ ห้วยทราย อ่าน 977 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารงาน กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 455 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 489 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1277 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 813 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 565 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 344 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 399 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 471 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานช่วยอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 378 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2562 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 438 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator อ่าน 1475 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator อ่าน 1144 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 2 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน