สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

เชษฐ์กิตติ แดงอาจ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 1243 ครั้ง

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 7559 ครั้ง

รายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone

วันที่โพสต์ 19 ต.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 2530 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 944 ครั้ง

แบบรายงานผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 536 ครั้ง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

วันที่โพสต์ 14 ส.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 486 ครั้ง

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 900 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 540 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 1073 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 1661 ครั้ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

วันที่โพสต์ 4 พ.ย. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 2753 ครั้ง

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่โพสต์ 21 ต.ค. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 3677 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 2197 ครั้ง

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 2190 ครั้ง

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 1951 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2563 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 2500 ครั้ง

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2562 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 42999 ครั้ง

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2562 โดย เชษฐ์กิตติ แดงอาจ อ่าน 12137 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน