+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model)"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model) ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2563

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
3330/2563 เด็กหญิงจิรัชยา ร่องจิก โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 2563
3331/2563 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จันทาพิมพ์ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 2563
3332/2563 นางสาววิไลวรรณ สีทา โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2563
3333/2563 เด็กชายธนวัฒน์ คนหาญ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 2563
3334/2563 เด็กชายทศพร โฉมเฉลา โรงเรียนคำสายทองวิทยา 2563
3335/2563 เด็กชายพัสกร ชิลวงษ์ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 2563
3336/2563 นางสาวณัฐติยา ภูมิลา โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 2563
3337/2563 เด็กหญิงเกศเกล้า อุคำ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 2563
3338/2563 เด็กชายวรินทร สุพร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 2563
3339/2563 เด็กชายณัฐวุฒิ จำปา โรงเรียนชุมชนนาโสก 2563
3340/2563 เด็กหญิงอภิญญา วงศ์มุกดา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 2563
3341/2563 เด็กชายพชรพล เสียงล้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 2563
3342/2563 เด็กหญิงวิชญาดา ปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 2563
3343/2563 เด็กหญิงมุกรวี ภีสระ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 2563
3344/2563 เด็กหญิงศิรประภา พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 2563
3345/2563 เด็กหญิงสุภาวดี ปะชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 2563
3346/2563 เด็กหญิงลีลาวดี ขันบุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 2563
3347/2563 เด็กชายไกรวิทย์ ใจตรง โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2563
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 14 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK