ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

☕ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ [Unplugged Computer Science])

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย


☕ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ เขียนสวย อ่านคล่อง คิดเลขเร็ว ๑๐๐%"

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมดอกนกยูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

วิทยากร

คณะทำงาน


☕ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เกียรติบัตรวิทยากร


☕ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562

1. วุฒิบัตรผู้เข้าอบรม

2. เกียรติบัตรวิทยากร

3. เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยง

4. เกียรติบัตรคณะทำงาน


☕ เกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562

1. รางวัลเด็กดีศรีมุกดาหาร (นักเรียน) ประจำปี 2562


☕ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส แยกตามเครือข่าย

เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คำอาฮวนดงเย็นฯ เมืองน้ำทิพย์
ไตรมิตรนวพัฒน์ สะพานมิตรภาพ คำชะอีคำบก
คำชะอีศึกษาพัฒน์ คำชะอีก้าวหน้า ธารบังอี่
คำสร้อยนาอุดม ร่มกกชัยพัฒนา ภูสระดอกบัว
ภูผาเทิบพัฒนา ดอนตาล ดงหลวง
ดงหลวงตอนบน คีรีวงศึกษา เมืองหนองสูง
หว้านใหญ่

 

☕ เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ปีการศึกษา2562

1. เกียรติบัตรวิทยากร/คณะกรรมการจัดการประชุม

พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ แจ้งแก้ไขชื่อ - สกุล ที่ Line ID : kroobannok.com


เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ย้อนหลังปีที่ผ่านมา รางวัลเด็กดีศรีมุกดาหาร (นักเรียน) ประจำปี 2561 | วุฒิบัตรการอบรมค่าย Active Learning ปี 2561