+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 44 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 หน้าต่อไป>>
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร date_range 28 ต.ค. 2563 เวลา 10:13:22 น.
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร date_range 28 ต.ค. 2563 เวลา 09:57:13 น.
การยืนยันรายซื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.256 date_range 28 ต.ค. 2563 เวลา 08:29:02 น.
การจัดกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้กับครูปฐมวัย" date_range 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:26:57 น.
กำชับการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ date_range 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:25:25 น.
แจ้งสถานศึกษาดำเนินการบันทึกการจ่ายเงิน date_range 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:15:42 น.
การจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2563 date_range 22 ต.ค. 2563 เวลา 10:58:08 น.
แจ้งการโอนเงิน รายการเงินดอกผลจากโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563 date_range 22 ต.ค. 2563 เวลา 10:47:33 น.
กำหนดการออกตรวจความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้งอื่น กรณีประสบภัยธรรมชาติ date_range 22 ต.ค. 2563 เวลา 10:31:30 น.
แจ้งการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย date_range 22 ต.ค. 2563 เวลา 08:59:59 น.
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ date_range 21 ต.ค. 2563 เวลา 10:16:53 น.
การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ประจำปีการศึกษา 2563 date_range 21 ต.ค. 2563 เวลา 10:04:49 น.
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 2563 date_range 21 ต.ค. 2563 เวลา 08:46:40 น.
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนซึ่งควบรวมแล้ date_range 20 ต.ค. 2563 เวลา 10:23:45 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 20 ต.ค. 2563 เวลา 09:42:14 น.
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 date_range 19 ต.ค. 2563 เวลา 09:28:47 น.
ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการต่อสู่คดี กรณีอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และกรณีเครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ date_range 19 ต.ค. 2563 เวลา 09:14:39 น.
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 date_range 15 ต.ค. 2563 เวลา 16:06:20 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ date_range 15 ต.ค. 2563 เวลา 15:59:18 น.
การเบิกใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2564 date_range 15 ต.ค. 2563 เวลา 15:57:30 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 44 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 หน้าต่อไป>>