ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรุณาเลือกโรงเรียน

ตัวอย่าง สัญญาณขาดหาย / ไม่สามารถรับสัญญาณได้ / เสียงไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง นายสมชาย ใจดี

ตัวอย่าง 0811234567

ข้อมูลการแจ้งซ่อม (สถานะรอซ่อม)

บ้านฝั่งแดง

31 ส.ค. 2562

ช่องหาย

นายปฏิวัติ ผิวบาง 0887106215

× Avatar

บ้านท่าห้วยคำ

26 ส.ค. 2562

สายสัญญาณชำรุด ใช้งานไม่ได้ กล่องรับสัญญาณพัง

นางสิริวรรณ นะมะหิมา 0902346167

× Avatar

บ้านภูผาหอมพัฒนา

19 ส.ค. 2562

ไม่สามารถรับสัญญาณได้

นางโสภา โพธิ์ไทร 0612507072

× Avatar